[Please refer to English version here]

Với nhiều năm kinh nghiệm cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin cho Chính phủ điện tử tại Nhật Bản cũng như nhiều nước khác trên thế giới, chúng tôi tự hào với các thành tích đạt được trong việc cung cấp các giải pháp dịch vụ công trực tuyến phục vụ công tác cải cách hành chính của Chính phủ. Các giải pháp phục vụ công tác cải cách hành chính được ứng dụng công nghệ mới, tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế, đạt hiệu quả nghiệp vụ cao, góp phần giảm thiểu thời gian và công sức cho các thủ tục hành chính công.

* RPA: Robotic Process Automation - Tự động hóa quy trình

Các giải pháp từ Nhật Bản

  • NTT DATA có nhiều năm kinh nghiệm cung cấp các giải pháp phục vụ công tác cải cách hành chính cho chính quyền Trung ương Nhật Bản cũng như chính quyền địa phương. Vì vậy, chúng tôi mong muốn được cung cấp các giải pháp và kinh nghiệm đó tới Chính phủ Việt Nam trong công tác cải cách hành chính.
  • Các giải pháp của chúng tôi là thành quả của nhiều năm tích lũy kinh nghiệm về công nghệ và kiến thức.
  • Chúng tôi đảm bảo cung cấp các dịch vụ với chất lượng tốt nhất.

Tiêu chuẩn toàn cầu và Tiêu chuẩn Nhật Bản

  • Tuân theo tiêu chuẩn toàn cầu.
  • Tuân theo tiêu chuẩn Nhật Bản: chúng tôi đã đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của Chính phủ Nhật Bản, các dịch vụ đã cung cấp có chất lượng cao và đạt,độ tin cậy cao.

Dễ dàng nội địa hóa sản phẩm

  • Dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác nhờ có các liên kết sẵn có với hệ thống bên ngoài.
  • Có thể linh hoạt chỉnh sửa theo yêu cầu người dùng.
  • Có các add-on và plug-in sẵn sàng cho việc chỉnh sửa nhanh chóng.

Mô hình phân phối sản phẩm

  • NTT DATA Việt Nam trực tiếp cung cấp và phân phối các giải pháp này.
  • Các giải pháp này có thể phân phối thông qua các đối tác trong nước.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về giải pháp này?

Xin hãy liên hệ với chúng tôi:

Phòng Dịch vụ Tài chính công
Công ty NTT DATA VIETNAM
Tel: +84-4-3766 7973 | Fax: +84-4-3766 7974
Email: Paperless.NDVN@nttdata.com