Bắt đầu đưa vào sử dụng hệ thống
quản lý lưu vận quốc tế, phân tích kinh doanh, hỗ trợ
Hankyu Hanshin Express triển khai dịch vụ toàn cầu

Công ty Cổ phần NTT DATA
Công ty TNHH NTT DATA Việt Nam

Công ty cổ phần NTT DATA(Trụ sở chính: Quận Koto, thủ đô Tokyo, CEO: Toshio Iwamoto, dưới đây gọi là: NTT DATA) đã xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu toàn cầu Hankyu Hanshin Express (dưới đây gọi là GDB) thực hiện quản lý lưu vận quốc tế, phân tích kinh doanh, cho công ty cổ phần Hankyu Hanshin Express (Trụ sở chính: Thành phố Osaka, Osaka, CEO: Okato Shosaku, dưới đây gọi là: Hankyu Hanshin Express). Từ ngày 1 tháng 4 năm 2016, hệ thống được sử dụng chính thức cho các chi nhánh của Hankyu Hanshin Express trên 17 quốc gia khắp thế giới. Hankyu Hanshin Express có thể khác biệt hóa sản phẩm dịch vụ so với đối thủ cạnh tranh bằng cách cung cấp cho khách hàng (shipper) công cụ trực quan hóa chuỗi cung ứng toàn cầu bằng hệ thống GDB. Mặt khác, trong nội bộ công ty, có thể nắm rõ hoạt động thu chi liên kết toàn cầu, hỗ trợ đưa ra quyết định kinh doanh phù hợp dựa trên việc phân tích nhiều khía cạnh.

GDB là sự kết hợp của nhiều giải pháp công nghệ như: giải pháp lưu vận L-series của Công ty TNHH NTT DATA Việt Nam. (Trụ sở chính: Hà Nội, Việt Nam, GD: Akira Watanabe, dưới đây gọi là : NTT DATA Vietnam), giải pháp quản lý chứng từ ngoại thương TradeBook® của NTT DATA, Data discovery Platform(1) QlikView®, giải pháp liên kết dữ liệu ASTERIA…

NTT DATA và NTT DATA Vietnam, ngoài việc hỗ trợ phát triển hơn nữa hoạt động kinh doanh quốc tế của Hankyu Hanshin Express, còn hỗ trợ trực quan hóa chuỗi cung ứng, thông tin kinh doanh của các doanh nghiệp giao nhận, Doanh nghiệp lưu vận hoạt động toàn cầu.

Bối cảnh

Cùng với sự toàn cầu hóa hoạt động của Doanh nghiệp, vấn đề quản lý chuỗi cung ứng quốc tế trở thành vấn đề cấp bách đối với các công ty giao nhận. Đối với các công ty lưu vận nhận ủy thác thực hiện dịch vụ từ công ty giao nhận, để thu hút được khách hàng, cần nâng cao năng lực xử lý trên phạm vi toàn cầu, quan trọng nhất là giữ vị trí tiên phong, khác biệt hóa so với các đối thủ canh tranh đã sử dụng IT. IT đã được sử dụng trong ngành lưu vận từ xưa tới nay, nhiều công ty lưu vận Nhật Bản triển khai hệ thống tại từng quốc gia tùy theo tình hình tại quốc gia đó, cạnh tranh vô cùng khó khăn so với các công ty lưu vận lớn nước ngoài sử dụng một hệ thống chung toàn cầu, cung cấp thông tin chuỗi cung ứng toàn cầu cho công ty giao nhận, sớm nắm được tình hình thu chi liên kết trên toàn cầu…

Trước đây, Hankyu Hanshin Express cũng xây dựng hệ thống riêng cho từng quốc gia, nên không thể đáp ứng được các công ty giao nhận yêu cầu cung cấp thông tin một cách thống nhất trên toàn cầu, tốn rất nhiều nhân sự cho việc xác nhận thông tin giữa bên nhập khẩu với bên xuất khẩu để trả lời câu hỏi của khách hàng. Hơn nữa, tuy thông tin thu chi liên kết có trên hệ thống kế toán, nhưng ở từng quốc gia, mỗi lần đều phải liên lạc để lấy dữ liệu, thực hiện tổng hợp, phân tích, làm báo cáo cho nhiều dữ liệu.

Vấn đề này nên được giải quyết, và GDB hỗ trợ tổng hợp dữ liệu lưu vận và thu chi trên 17 quốc gia bao gồm cả Nhật Bản, trực quan hóa toàn bộ thông tin chuỗi cung ứng từ khi nhận đơn hàng của công ty giao nhận đến khi hàng hóa được giao xong. Hơn nữa, có thể kiểm tra, phân tích ngay lập tức kết quả vận chuyển thực tế và tổng lợi nhuận. Không chỉ trong ngành lưu vận, các công ty Nhật Bản đều có xu hướng muốn đồng bộ thông tin tổng hợp của các hệ thống địa phương, GDB giữ lại hệ thống địa phương của từng quốc gia, tổng hợp các thông tin cần thiết vào hệ thống toàn cầu, nhờ đó tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí thực hiện.

NTT DATA đã kết hợp hiệu quả nhiều giải pháp để xây dựng hệ thống GDB đáp ứng yêu cầu của Hankyu Hanshin Express. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên một dự án của Nhật Bản chọn giải pháp lưu vận L-series của NTT DATA Vietnam, là trường hợp cách tân ngược (reverse innovation) mà NTT DATA cam kết tại APAC (chiến lược kỹ thuật từ các nước đang pháp triển chảy ngược về các nước phát triển như Nhật Bản)

GDB System
Sơ đồ 1. Tổng quan hệ thống GDB

Khái quát (Đặc điểm)

GDB là hệ thống hỗ trợ Hankyu Hanshin Express nâng cao độ hài lòng của khách hàng trên toàn cầu, hiệu suất hóa nghiệp vụ, phán đoán đưa ra quyết định kinh doanh tối ưu. Hệ thống có những đặc điểm dưới đây.

Chức năng trực quan hóa chuỗi cung ứng

Bao gồm 3 chức năng phụ là quản lý đơn hàng (Order management), truy xuất hàng hóa (Tracking), ra lệnh vận chuyển (Delivery Instruction). NTT DATA Vietnam đã sử dụng "L-series", cung cấp các chức năng linh hoạt phù hợp với yêu cầu của Hankyu Hanshin Express

Quản lý đơn hàng (Order management)
Đối với đơn hàng người mua đã gửi cho nhà cung cấp, có thể tìm kiếm thông tin về tiến độ hàng hóa nhận tại nơi cung cấp, trải qua quá trình vận chuyển quốc tế, đến nơi giao hàng thông qua nhiều loại thông tin chínha như: Mã số đơn hàng, mã sản phẩm, tên khách hàng, thời hạn giao hàng…. Hankyu Hanshin Express đã sử dụng GDB để cung cấp dịch vụ với nhiều giá trị gia tăng cho công ty giao nhận, không chỉ giới hạn ở nghiệp vụ giao nhận(2) như quản lý xuất hàng và đại diện thực hiện quản lý giao hàng…

Truy xuất hàng hóa (Tracking)
Có thể truy tìm kiếm thông tin tiến độ từ khi nhận hàng từ công ty giao nhận đến khi hàng hóa giao xong, thông qua nhiều thông tin chính như: mã số vận chuyển, mã số đơn hàng, mã hóa đơn, mã sản phẩm… Cung cấp thông tin về tiến độ vận chuyển phù hợp với đơn vị mà công ty giao nhận muốn tìm kiếm đối với các công ty giao nhận thực hiện dịch vụ giao nhận.

Ra lệnh vận chuyển (Delivery Instruction)
Đối với hoạt động giao hàng nhập khẩu từ sân bay, cảng, trước khi hàng đến sân bay, cảng, công ty giao nhận có thể nhanh chóng ra lệnh vận chuyển, có thể lưu hàng hóa tại kho bảo thuế ở cảng, rồi ra lệnh vận chuyển riêng phù hợp với nhu cầu nội địa theo đơn vị công te nơ (container), hóa đơn. Có thể kiểm tra tình trạng giao nhận của chuyển hàng hóa đã ra lệnh vận chuyển bằng chức năng truy xuất hàng hóa (tracking)

Chức năng chia sẻ chứng từ ngoại thương

Vận đơn hàng hóa (ví dụ như Air Waybill) do phía xuất khẩu tạo, giấy tờ thông quan, hóa đơn, các giấy tờ liên quan nhận từ công ty giao nhận, sẽ được nhập vào GDB tự động từ hệ thống nghiệp vụ tại địa phương và máy scan, để chia sẻ với phía nhập khẩu và công ty giao nhận. Bằng cách này, có thể tìm kiếm hàng loạt các giấy tờ liên quan, thông báo đến đối tác khi đã đầy đủ chứng từ…, góp phần nâng cao hiệu suất nghiệp vụ. Hơn nữa, Việc liên kết với chức năng trực quan hóa chuỗi cung ứng, có thể dễ dàng xem các tài liệu liên quan. NTT DATA đã sử dụng [TradeBook], và vận dụng các chức năng chuyên biệt cho quản lý chứng từ ngành lưu vận quốc tế để giảm tối đa việc tùy chỉnh (customization).

Chức năng phân tích thu chi

Tầng lớp kinh doanh và tầng lớp quản lý có thể tự do phân tích doanh thu, lợi nhuận tổng trên toàn cầu hoặc của quốc gia mình từ nhiều góc độ khác nhau. Hơn nữa, chúng tôi sử dụng [QlikView] của công ty Qliktech, thực hiện phân tích trực quan cho người dùng không biết sử dụng công cụ BI hiện tại.

Chức năng liên kết cơ bản

Để nhập vào GDB dữ liệu được gửi từ các chi nhánh của các hệ thống nghiệp vụ độc lập trên 17 quốc gia, cần thực hiện chuyển định dạng và mã dữ liệu, rồi chuyển tiếp dữ liệu từ bên xuất khẩu sang bên nhập khẩu.

Chúng tôi sử dụng [ASTERIA WARP] của công ty Infoteria, nhập vào GDB một cách hiệu quả các dữ liệu của từng chi nhánh.

Tính mở rộng trong tương lai

Trong tương lai, NTT DATA và NTT DATA Vietnam sẽ hỗ trợ việc phát triển hơn nữa đối với hoạt động kinh doanh toàn cầu của Hankyu Hanshin Express chẳng hạn như: thêm các chức năng quản lý tồn kho, trực quan hóa toàn bộ tồn kho tại các nước, tồn kho trong lưu thông, đồng thời, tích cực mở rộng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ngoại thương, lưu vận, trước hết là trực quan hóa thông tin chuỗi cung ứng, kinh doanh tại các công ty giao nhận, công ty lưu vận có triển khai hoạt động trên toàn cầu.

  • (1)Data discovery platform là môi trường phân tích dữ liệu với kỹ thuật liên kết ý tưởng của công ty Qliktech đã được cấp bằng sáng chế. BI là hình thức tự phục vụ (seft service) (Môi trường với thao tác đơn giản, hỗ trợ phân tích dữ liệu mà không cần thành thạo IT), có thể đáp ứng nhiều dạng nhu cầu sử dụng dữ liệu (hướng dẫn phân tích và báo cáo)
  • (2)Nghiệp vụ giao nhận là nghiệp vụ vận chuyển, thông quan, bảo quản phát sinh trong lưu vận giữa nhiều nước, mà công ty giao nhận tiếp nhận thực hiện trọn gói, là nghiệp vụ giao hàng từ cửa đến cửa (door to door)
  • ※[TradeBook] là nhãn hiệu thương mại được đăng ký của công ty cổ phần NTT DATA trong phạm vi Nhật Bản
  • ※[QlikView] là nhãn hiệu thương mại được đăng lý của Qlik Technologies Inc.
  • ※[ASTERIA WARP] là nhãn hiệu thương mại được đăng ký của công ty cổ phân Infoteria
  • ※Các tên sản phẩm thương mại, tên công ty, tên đoàn thể khác là nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của các công ty.

Về NTT DATA

NTT DATA là nhà cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin hàng đầu thế giới và là đối tác cho sự đổi mới toàn cầu có trụ sở chính tại Tokyo, hoạt động kinh doanh tại hơn 40 quốc gia. Chúng tôi chú trọng tới cam kết lâu dài, kết hợp giữa tiếp cận toàn cầu với nội địa một cách mật thiết để cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu, đa dạng từ tư vấn và phát triển hệ thống tới gia công phần mềm. Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại www.nttdata.com.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ

Công ty TNHH NTT DATA Vietnam
Kubota
ĐT: +84-4-3766-7973
E-mail:Sales.NDVN@nttdata.com

Tập đoàn NTT DATA
Phòng nghiệp vụ công số 1
Phòng nghiệp vụ công số 2
Phòng kinh doanh Phụ trách giải pháp lưu vận ngoại thương
Kakumoto
ĐT: +81-03-3287-7003
E-mail:tradesolution@kits.nttdata.co.jp

References

News Releases.

The services, prices of products and services, specifications, telephone numbers, etc. for inquiries and other information included in news releases are the data available on the day of the release. This information may be changed at any time without notice. In certain circumstances, due to various risks or unexpected occurrences, actual results may also be different from the plans or projections in news releases.